Siostry Franciszkanki

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi jest wspólnotą zakonną na prawie papieskim (zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską), w której siostry łączą kontemplację z działalnością apostolską.

Powstanie: 1857 r., w Polsce od 1862 r., zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską 29 sierpnia 1913 r.

Założyciel: Święty Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński

Przełożona generalna: s. Janina Kierstan (Warszawa, ul. Żelazna 97)

Dom Prowincjalny: Poznań, ul. Niegolewskich 23

Strój: czarny, długi habit, czarny welon, biały kołnierz, krzyż z pasyjką, fioletowy sznur z trzema węzłami symbolizującymi śluby zakonne oraz przy boku różaniec; przy pracy siostry używają habitów błękitnych lub białych.

Siostry w duchu pokory i prostoty łączą życie kontemplacyjne z pracą z ludźmi i dla ludzi. Codzienna Eucharystia, medytacja, wspólna i osobista modlitwa są źródłem życia na wzór św. Rodziny oraz św. Franciszka: prostego, zwyczajnego, skierowanego ku przyszłemu światu i radości przebywania w niebie. Naśladując Boskiego Mistrza: ubogiego, posłusznego i ukrzyżowanego składają śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa. W duchu miłości i oddania wychowują dzieci i młodzież, opiekują się chorymi, starszymi oraz posługują w parafiach.

Zgromadzenie działa w Polsce, Ukrainie, Białorusi, Rosji, Włoszech i Brazylii. Realizując charyzmat wspólnoty siostry pracują w różnego typu szkołach, prowadzą domy dziecka, specjalne ośrodki wychowawcze i internaty. Pielęgnują także chorych i osoby starsze w szpitalach, domach opieki i w domach prywatnych. Niosą pomoc duchowieństwu w pracy duszpasterskiej, katechetycznej, w seminariach, kuriach diecezjalnych i dziełach miłosierdzia.

Po zmianie granic 1945 r. siostry, zmuszone do opuszczenia terenów zajętych przez Związek Radziecki, przybyły na ziemie północne i zachodnie Polski, trafiły również do Gdańska. Osiedliły się przy ul. Kartuskiej podejmując pracę w klinice dziecięcej. Po 20 latach oddanej służby zostały z tej placówki usunięte przez władze komunistyczne. Dzięki Biskupom: Edmundowi Nowickiemi oraz Lechowi Kaczmarkowi mogły znaleźć dla siebie nowe miejsce: 6. maja 1969 r. zamieszkały przy ul. Polanki 121 i podjęły posługę w Katedrze Oliwskiej, w Domu Opieki Społecznej oraz katechizacji dzieci i młodzieży. Początkowo dom dzieliły z trzema rodzinami, dziś jest on w całości własnością zgromadzenia. Od początku istnienia naszej parafii siostry z wielkim zaangażowaniem włączają się w jej życie. Obecnie we wspólnocie są sióstry: s. Bogusława jest katechetką i przełożoną domu, s. Lubomira (na emeryturze) zajmuje się domem sióstr, siostra Teresa jest pielęgniarkami, a s. Barbara zakrystianką.

Adres domu: Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, ul Polanki 121a, 80-308 Gdańsk 5;
tel. (58) 552-09-05

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
106 0.068822145462036