Bierzmowanie

Bierzmowanie w roku katechetycznym 2020/2021

Obejmuje młodzież klasy VIII Szkoły Podstawowej i klasy I Szkoły Średniej.

Przygotowanie do bierzmowania trwa rok.

Bierzmowanie przyjmuje się we własnej parafii, a osoby mieszkające poza naszą parafią powinny przedstawić pisemną zgodę własnego Proboszcza.

Ankieta do wypełnienia: https://forms.gle/jsCVrc2ZiVnTidVk6


Dokumenty, które należy dostarczyć do końca 8 listopada: 

  • Pieprowa deklaracja uczestnictwa
  • Odpis aktu chrztu (w wypadku chrztu poza parafią)
  • Wypełniony Indeks katechizacji
  • Zgoda na bierzmowanie z poza parafii (w wypadku mieszkania poza jej terenem)

Osoby dorosłe pragnące przyjąć sakrament bierzmowania, proszone są o kontakt z ks. Proboszczem.


Materiały do pracy ONLINE:

22 lutego 2021 r. - https://forms.gle/4ZfRB9CvADiyuasj6

26 października 2020 r. - https://forms.gle/hftU8NnFZammaeYL7 

2 listopada 2020 r. - https://forms.gle/4X5fwkGzHRCh1hoc9 

16 listopada 2020 r. - https://forms.gle/q8rvgJnAQdX7svkV6

 

10 maja 2021  r. - https://www.katechezadwazero.pl/192837-lekcja-6-przyjaciel/

 

od 23 listopada 2020 r. - link do spotkania ON-LINE:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a84a58ba71e514d8e9da3b3a77828fa3c%40thread.tacv2/1606126522426?context=%7b%22Tid%22%3a%2234aa31eb-87e3-4153-aea4-394f74fd8b98%22%2c%22Oid%22%3a%22fc6c072d-f77e-46c3-b446-b7a9c7a2aa45%22%7d 

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
97 0.071161031723022