12 czerwca 2022

TAJEMNICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ TAJEMNICĄ MIŁOŚCI

 
Misterium Trójcy Świętej jest najważniejszą tajemnicą wiary chrześcijańskiej. Wszystkie inne tajemnice — Wcielenia, Objawienia, Eucharystii czy jakakolwiek inna — są jedynie wyjaśnieniami tajemnicy Trójcy. Św. Augustyn dobrze rozumiał miejsce, jakie owa tajemnica Boga winna zajmować w naszym życiu. Czyni z niej centrum i fundament swej medytacji i swej refleksji teologicznej. Poświęca jej bardzo osobistą książkę: O Trójcy Świętej. Misterium Trójcy karmi jego życie duchowe, dlatego św. Augustyn chciałby, aby karmiło i nasze.
Bóg objawia się nam jako misterium Trójcy, to znaczy jako tajemnica komunii pomiędzy trzema Osobami Boskimi. W tajemnicy tej Bóg w pełni daje się Synowi, a Syn Ojcu, zaś ta komunia dokonuje się w miłości Ducha Świętego. Trzy Osoby są różne, ale nigdy od siebie oddzielone; pozostają zawsze w jedności, w intymnej wzajemnej komunii. Są one jednym i jedynym Bogiem. Komunia pomiędzy Ojcem, Synem i Duchem Świętym jest tak całkowita i głęboka, że jest Jednością. Tak, wierzymy, że jest jeden Bóg, ale ten Bóg jest Trójcą.
Dla św. Augustyna najgłębszą rzeczywistością Boga jest komunia pomiędzy Osobami Boskimi. Nie myśli nigdy o Bogu samotnym, ale o komunii trzech Osób Boskich. A owa komunia jest najdoskonalszym urzeczywistnieniem miłości.
 
(...) Bóg jest miłością; bo Ojciec, Syn i Duch Święty są jedno (In Joh. ep. 10,5). Albowiem ten, którego Bóg posłał, głosi słowa Boga". Ten jest Bóg prawdomówny i Bóg Go wysłał; Bóg wysłał Boga. Złącz obu; jeden Bóg prawdziwy, wysłany przez Boga. Zapytaj o pojedynczych: (każdy) jest Bogiem; o obu zapytaj: (każdy) jest Bogiem. Nie każdy jest (odrębnym) Bogiem i obaj są Bogami, lecz każdy oddzielnie jest Bogiem i obaj wspólnie są Bogiem. Tak wielka jest tam miłość Ducha Świętego, tak wielki pokój jedności, iż jeśli się o pojedynczych zapytuje, otrzymasz odpowiedź: „Bóg", zapytując o Trójcę, „Bóg" otrzymasz w odpowiedzi. (...) Jeśli bowiem tu jest tak wielka miłość, iż duszę twoją i twego przyjaciela jedną duszą czyni, to jakże tam nie jest jednym Bogiem Ojciec i Syn? Niemożliwe, aby niesfałszowana wiara tak myślała. Krótko mówiąc, jak bardzo wzniosłą jest miłość, sami z tego wnioskujcie: wielu ludzi ma wiele dusz i jeśli się miłują, są jedną duszą, ale można powiedzieć o ludziach, jako o wielu duszach, bo nie ma tak wielkiej między nimi łączności. Tam zaś, o jednym Bogu możesz mówić, ale nie wolno ci mówić o dwóch lub trzech bogach. Tu masz okazane tak wielkie dostojeństwo i wzniosłości miłości, iż wyższej ponad nią być nie może (In Joh. ev. 14,9).
 
A zatem najbardziej intymnym byciem Boga jest Miłość. Zaś misterium Trójcy Świętej jest najdoskonalszym wypełnieniem tego, co miłość oznacza, co oznacza wyrażenie Bóg jest Miłością. Miłość wprowadza nas w tajemnicę Trójcy.
 
Źródło - W: J. Garcia OSA, Święty Augustyn albo głos serca, Wydawnictwo "M", Kraków 1998.

ks. Proboszcz

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
107 0.071887016296387